Comments
Order by: 
Per page:
 
 •  Tan Martin: 
   


  Сертификаты актуального состояния будут содержать ТЕКСТ „Обстоятелствата в сертификата са доказани от чуждестранното дружество, съгласно разпоредбите на чл.24, ал.1, т.6 от Закона за чужденците в Р България.“. Текстът ще се включва само в Сертификатите, чийто представители са чуждестранни физически лица, кандидатстващи за получаване на продължително пребиваване в Р България по реда на чл.19, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Р България. 
  ЦЕНА - адекватная срокам вписывания и получения пакета документов.Как говорится – „пишите в личку”. 

   
   31.08.2017Reply 
  0
   
   Comment Record a video comment
 
 
 
     
88899888